ติดต่อ ที่ดินภูเก็ต : ศักดิ์ดา การวิจิตร โทร : 081-5377146 อีเมล์ : s_karnwigit@yahoo.com ...
22 กรกฎาคม 2552

คลังการันตี “คน มีบ้าน-ผู้ยากจน-เกษตรกร” ไม่ ต้องกลัวกฎหมายที่ดินสิ่งปลูกสร้าง รัฐบาลออกพระราชกฤษฎีกายกเว้นให้

นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ประชาชนทั่วไปไม่ต้องวิตกกังวลกับการเสนอกฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ กระทรวงการคลังจะเสนอเข้าสู่การพิจารณาของครม.และรัฐสภา เพราะรัฐบาลจะออกพระราชกฤษฎีกายกเว้นการเก็บภาษีให้กับประชาชนทั่วไป และผู้มีรายได้น้อยที่มีที่ดินและใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตัวเองในมูลค่าที่ กฎหมายลูกกำหนด

นอกจากนี้ จะยกเว้นภาษีให้สำหรับเกษตรกรที่ใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของตัวเองเพื่อ ประกอบการเกษตรกรรมเป็นการทั่วไปไม่ เกินมูลค่าที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา

ผอ.สศค. ยืนยันว่า จะเสนอร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ... ให้ครม.พิจารณาในเดือนส.ค.นี้ เพื่อเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรในเดือนก.ย. ให้ออกเป็นกฎหมาย

นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง กล่าวว่า ตั้งใจว่าจะผลักดันให้กฎหมายฉบับนี้ผ่านสภาให้ได้ภายใน 1 ปี และได้ให้โจทย์ไปแล้วว่า การจัดเก็บภาษีครั้งนี้จะไม่กระทบต่อผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ผู้ที่มีที่ดิน แค่พักอาศัยเป็นของตัวเองและใช้ทำมาหากิน แต่จะเน้นไปเก็บภาษีที่ดินที่ไม่ได้ทำประโยชน์มากกว่า

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า บ้านที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง และที่ดินสำหรับเกษตรกรที่รัฐบาลจะยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีนั้น มูลค่าที่หารือกันจะอยู่ที่ 5 แสนบาทถึง 1 ล้านบาท แต่เชื่อว่าจะเว้นให้กับกลุ่มที่มีมูลค่าไม่เกิน 1 ล้านบาท เพราะเป็นคนส่วนใหญ่ แต่ก็ขึ้นอยู่กับฝ่ายการเมืองจะตัดสินใจ เพราะถ้ามีการเก็บภาษีกลุ่มนี้ กฎหมายฉบับนี้อาจจะไม่ผ่านสภาก็ได้

ทั้งนี้ หากกฎหมายฉบับนี้ผ่านการพิจารณาของที่ประชุมรัฐสภาและบังคับใช้ จะทำให้รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้มีอำนาจจัดเก็บจะเพิ่ม จากปีละ 2 หมื่นล้านบาท เป็น 4 หมื่นล้านบาท ใน 2-3 ปี และจะเพิ่มเป็น 9.2 หมื่นล้านบาท หากเก็บภาษีเต็มเพดาน

นายอิสระ บุญยัง นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร กล่าวว่า หากใช้พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้ว รัฐจะต้องมาดูโครงสร้างภาษีอสังหาริมทรัพย์ที่ยังมีความซ้ำซ้อน เช่น ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีโอนที่เก็บเข้าท้องถิ่น และค่าทรัพย์สินส่วนกลางของคอนโดมิเนียม นิคมอุตสาหกรรม และค่าสาธารณูปโภคของบ้านจัดสรร

ที่มา : โพสต์ทูเดย์ 21-07-52

0 ความคิดเห็น: