ติดต่อ ที่ดินภูเก็ต : ศักดิ์ดา การวิจิตร โทร : 081-5377146 อีเมล์ : s_karnwigit@yahoo.com ...
18 กรกฎาคม 2552

นาย สัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า ในการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย ไตรมาส 2 ปี"52 มีผู้ประกอบการตอบแบบสอบถามจำนวน 149 บริษัท เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 28 บริษัท และบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 121 บริษัท พบว่าค่าดัชนีความเชื่อมั่นในไตรมาสดังกล่าว มีค่าเท่ากับ 48.1 ปรับตัวสูงขึ้นจากไตรมาส 1/52 ซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ 42.2 ถือเป็นการฟื้นตัวต่อเนื่อง หลังจากที่เคยอยู่ในระดับต่ำสุดที่ 36.3 ในไตรมาส 4/51

เมื่อแยกประเภทผู้ตอบ พบว่าบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีค่าความเชื่อมั่นในไตร มาสปัจจุบัน เท่ากับ 56.8 ปรับตัวสูงขึ้นจากไตรมาส 1/52 ซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ 50.8 ค่าดัชนีเพิ่มสูงขึ้นมากแสดงถึงความเชื่อมั่นที่ปรับตัวดีขึ้นมาก ขณะที่บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีค่าดัชนีความเชื่อมั่นในไตรมาสปัจจุบันเท่ากับ 39.2 ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาส 1/52 ซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ 33.5 แสดงว่าบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนยังมีมุมมองต่อสถานการณ์ในปัจจุบันไม่ดีนัก สะท้อน ออกมาผ่านค่าดัชนีที่ยังต่ำกว่าค่ากลางหรือต่ำกว่า 50

สำหรับ ดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือนข้างหน้า มีค่าเท่ากับ 62.2 ปรับตัวสูงขึ้นมากจากไตร มาส 1/52 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 50.4 โดยในส่วนของบริษัทจดทะเบียนมีค่าความเชื่อมั่นในอีก 6 เดือนข้างหน้า เท่ากับ 69.9 ปรับตัวสูงขึ้นจากการไตรมาส 1/52 ซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ 57.7 ขณะที่บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน มีค่าดัชนีความเชื่อมั่นในอีก 6 เดือนข้างหน้า เท่ากับ 54.4 ปรับตัวสูงขึ้นจากไตรมาส 1/52 ซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ 43.1 แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการทั้งสองกลุ่ม ต่างมีมุมมองเชิงบวกต่ออนาคต ซึ่งอาจส่งผลมาจากความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยจะปรับตัวดีขึ้น

ที่มา : ข่าวสดรายวัน 17-07-52

0 ความคิดเห็น: