ติดต่อ ที่ดินภูเก็ต : ศักดิ์ดา การวิจิตร โทร : 081-5377146 อีเมล์ : s_karnwigit@yahoo.com ...
15 กรกฎาคม 2552

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ออก 3 มาตรการ ช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยที่ผ่อนชำระหนี้ปกติ แต่ได้รับผลกระทบจากสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้าดี มีวินัยในการผ่อนชำระหนี้ให้กับธนาคารด้วยดีเสมอมา แต่ได้รับผลกระทบจากสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ธนาคารจึงได้ออก 3 มาตรการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยที่ผ่อนชำระหนี้ปกติ (PL) เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน จากการแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกินกำลัง ได้แก่

มาตรการที่ 1 ขยายระยะเวลาการกู้ เพื่อให้เงินงวดผ่อนชำระต่อเดือนน้อยลง

มาตรการที่ 2 ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ โดยลูกค้าสามารถติดต่อขอเปลี่ยนใช้อัตราดอกเบี้ยพิเศษของธนาคารได้ (ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย) คือ ปีที่ 1 - 3 คิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR - 2.00% ต่อปี หลังจากนั้นคิดอัตราดอกเบี้ย MRR - 0.50% กรณีหลักประกันเป็นอาคารพาณิชย์และลูกค้าที่กู้เพื่อชำระหนี้ หรือซื้ออุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก ธนาคารลดอัตราดอกเบี้ยให้ในปีแรก โดยคิดอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกำหนดใช้ใน ปัจจุบันลบ 1.00%

มาตรการที่ 3 ให้ผ่อนเฉพาะดอกเบี้ยบวกเงินต้น 100 บาท เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยลูกค้าสามารถติดต่อยื่นคำขอใช้มาตรการได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม ศกนี้ และต้องทำนิติกรรมให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2553

สำหรับคุณสมบัติลูกหนี้ ที่มีสิทธิใช้มาตรการดังกล่าวจะต้องเป็นลูกหนี้ ธนาคารที่มีการผ่อนชำระหนี้ปกติ (PL) แต่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้ลดลง หรือไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ เช่น ถูกลดวัน - เวลาทำงาน ถูกลดเงินเดือนหรือรายได้อื่นๆ รายได้ลดลง หรือถูกเลิกจ้าง (ตกงาน) เป็นต้น โดยลูกหนี้ต้องแสดงเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โทร 0-2645-9000

นายขรรค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ธอส.เป็น สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ มีภารกิจหลักในการปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ให้ประชาชนที่มีรายได้น้อย ถึงปานกลางมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองตามอัตภาพ ตลอดระยะเวลากว่า 55 ปี ที่ผ่านมาธนาคารมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้คนไทยมีบ้านเป็นของตนเอง โดยตระหนัก และให้ความสำคัญในการบริการและช่วยเหลือลูกค้าด้วยความจริงใจ พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างลูกค้าในทุกสถานการณ์ เพื่อสานฝันการมีบ้านของคนไทยให้เป็นจริง

โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 13-07-52

0 ความคิดเห็น: