ติดต่อ ที่ดินภูเก็ต : ศักดิ์ดา การวิจิตร โทร : 081-5377146 อีเมล์ : s_karnwigit@yahoo.com ...
6 มิถุนายน 2552

สำหรับท่านที่ต้องการเงินด่วน เพื่อใช้ลงทุน หรือหมุนเวียนธุรกิจ หากท่านมีอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็น บ้าน หรือที่ดิน ที่ปลอดภาระหนี้จากธนาคาร เรารับบริการ ขายฝากบ้าน ขายฝากที่ดิน ในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง

ท่านสามารถส่งเอกสาร มาที่ E-mail : skarnwigit@gmail.com
โดยเอกสารและรายละเอียดดังนี้

- เอกสารสิทธิ์ โฉนด หรือ นส3.ก (หน้า-หลัง)
- รูปถ่ายสถานที่ และ แผนที่ตั้ง บ้านหรือที่ดินที่ต้องการขายฝาก
- วงเงินที่ต้องการขายฝาก
- ระยะเวลาการขายฝาก
- เบอร์โทรติดต่อกลับ

หรือโทรติดต่อมาได้ที่
โทร : 081-5377146
E-mail : skarnwigit@gmail.com

ความหมายของขายฝาก

การจดทะเบียนขายฝาก

...

0 ความคิดเห็น: